Σάββατο 12 Μαΐου 2007

φωτογραφίες από Βώσακο, πακέτο no 1

πληροφορίες για τη μονή Βωσάκου
στη διεύθυνση : agiosgeorgios^μονή Βωσάκου
και χρονολόγιο μονής Βωσάκου στο :
agiosgeorgios^χρονολόγιο μονής Βωσάκου


photo by Vasilis Papoutsakis

Δεν υπάρχουν σχόλια: