Παρασκευή 11 Μαΐου 2007

φωτογραφίες από μονή Αττάλης στο Μπαλί, πακέτο no 1

Η μονή Αττάλης βρίσκεται στο Μπαλί που είναι το γειτονικό στις Σίσες χωριό
προς τη μεριά τουΡεθύμνου και είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Στο παρόν site πιστεύουμε ότι τα χωριά του Μυλοποτάμου ήταν μέχρι πρόσφατα
μετόχια των μοναστηριών της περιοχής και για να ερευνηθεί η ιστορία τους πρέπει να λάβουμε υπόψιν τα ιστορικά δεδομένα των μοναστηριών αυτών. Έτσι λοιπόν αφού
ερευνούμε την ιστορία των μοναστηριών στις Σίσες, πρέπει να μελετήσουμε
τις οποιεσδήποτε σχέσεις είχαν αναπτυχθεί μεταξύ των μοναστηριών Μπαλιού και
Σισών άρα και τις σχέσεις που κατ' ανάγκιν διαμορφώνονται μεταξύ των
κατοίκων των δυο χωριών κατά καιρούς.

ιστορικές πληροφορίες για Μπαλί στις διευθύνσεις


H ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ TOY 1866 ΣΤΟ ΜΠΑΛΙ


Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΗ ΣΤΗ ΣΙΦΝΟ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ


Δεν υπάρχουν σχόλια: